PROJECTE 1AV 3ESOIntroducció al projecte.


La proposta temàtica, A. Gaudí  i  El Modernisme, és una matèria suficientment extensa per què pugui esser estudiada des de distints punts de vista, i per tal motiu, no va ser difícil ajustar-la als Currículums de les àrees de Ciències Socials, Llengua Catalana i Tecnologia de 3r d’ ESO.

El Modernisme com a moviment artístic i cultural de finals dels. XIX i principis del XX, destacà per la seva plasmació en tot els àmbits de la vida quotidiana, des de l'arquitectura, l'escultura, passant per la pintura, la decoració domèstica i fins i tot a la literatura. Aquest fet ens va ajudar a donar forma a la Tasca Social. 

Sóller és la segona localitat de Mallorca, després de Palma, on més exemples d'estil modernista es poden localitzar. Va quedar fortament marcada per aquest moviment i la prova d'això ho podem veure passejant pels seus carrers. El municipi destaca per damunt d'altres en aquest sentit, gràcies al moment històric que va viure. El retorn de molts emigrants que havien partit a França, que retornaven amb petites fortunes, va fer que els costums i moda francesa de l'època s'implantessin a Sóller, amb ells arribà el Modernisme.

Després de molt pensar com programar la Tasca, acordàrem que el producte final seria la confecció d’un reportatge  escrit i un vídeo.

Els alumnes dividits en grups començarien escoltant les explicacions de com fer un bon reportatge i un bon vídeo i responent un qüestionari sobre el Modernisme i la situació socioeconòmica de Sóller en els segles XIX i XX, el qual seria la base del contingut del producte final. La segona part consistiria en fer un recorregut “modernista” per Sóller, centrat en quatre parts: la història de Sóller i el Modernisme, Ca’n Prunera i altres casals de la Gran Via, el banc de Sóller i sant Bartomeu i el Cementeri. Per últim, el tercer dia confeccionarien el butlletí i el vídeo amb tot el material obtingut. 

L’avaluació seria compartida donant igual valor a cada àrea què avaluaria a través de rúbriques, la feina corresponent. També hi hauria avaluació de la feina de grup i autoavaluació dels alumes. Per altra banda es tendria en compte la diversitat de l’alumnat a l’hora de treballar.

Durant els tres dies programats per fer la tasca, els tres professors estarien totes les hores amb els alumnes per dirigir-los i orientar-los en la feina, amb un horari prèviament establert.


Document que es dona als alumnes al principi de la tasca.Qüestionari de l'àrea de Socials.

EXEMPLES DE LA FEINA REALITZADA.


Exemple de publicació realitzada pels nostres alumnes.


El modernisme a Sóller from mabr36

Exemple de vídeo realitzat pels nostres alumnes.